تهدید روسیه برای شروع جنگ جهانی سوم


معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه تاکید کرد: کیف قطعا می داند که این (عضویت اوکراین در ناتو) منجر به جنگ جهانی سوم خواهد شد.

مقاله تهدید روسیه برای شروع جنگ جهانی دوم اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.