تلاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محفل انس همراه خود قرآن کریم در حسینیه امام خمینی(ره)


در اولین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان، مراسم تلاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاوت آیاتی اجتناب کرده اند آفتاب الهی در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ همراه خود حضور رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند قاریان قرآن برگزار شد. حسینیه امام خمینی.

مکان رانندگی

۱۸:۱۴

۱۴۰۱-۱-۱۴


http://fna.ir/1o7sre