تقاضای عمومی؛ مردم آن را جدی می خواهند / جان ما در خطر است. ما “Sass Max” را می خواهیم
این سیستم به سرعت موج P را دریافت می کند و در صورت اعلام ورود موج S با قدرت بیش از ۵ ریشتر بلافاصله سیستم هشدار شهری را روشن می کند که حتی روی تلفن های همراه نیز فعال است.