ترامپ وزیر دفاع: به دلیل تهدیدات ایران تحت حفاظت ۲۴ ساعته هستم
مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا در دوران دولت دونالد ترامپ، در مصاحبه با این شبکه مدعی شد که از زمانی که سمت خود را در وزارت دفاع این کشور ترک کرده، به عنوان یک فرد تحت «حفاظت ۲۴ ساعته» بوده است. نتیجه تهدیدات ایران