تدوین برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه ارتقای ایمنی سواحل کیش – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در دومین جلسه کمیته ارتقای ایمنی سواحل با ارائه گزارش های آماری و تحلیلی از سوی نمایندگان حوزه های مختلف، استفاده از تمام ظرفیت های موجود و فراهم کردن زیرساخت ها و امکانات لازم برای جلوگیری از وقوع سوانح دریایی مورد بررسی قرار گرفت.

‎جعفر شعبانی مقدم مشاور مدیرعامل و مسئول پیگیری های ویژه سازمان منطقه آزاد کیش، هدف از تشکیل این جلسات را ادای تکلیف این مجموعه به عنوان بخش حاکمیتی جزیره عنوان کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص، نقش و وظایف خود را به خوبی ایفا کرده و از این پس نیز باید با جدیت بیشتر مباحث مربوط به امداد و نجات سواحل جزیره را پیگیری کند.

‎وی افزود: در حوزه ایمنی سواحل باید شرایط مطلوب و ویژه کنونی کیش را که به عنوان جزیره ای خاص با محوریت گردشگری و تفریحی در کشور معرفی شده است به خوبی حفظ کنیم.

‎شعبانی مقدم اظهار کرد: در این راستا باید با بهره گیری از تجارب گذشته با اقدامات موثری در جهت ارتقاء آن از جمله آموزش، آگاه سازی، تبلیغات محیطی، طراحی تابلوهای گویا، تاثیرگذار و در خور شأن منطقه آزاد کیش در دستور کار قرار گیرد.

‎وی خاطر نشان کرد: تداوم برگزاری جلسات این کمیته با بهره گیری از خرد جمعی برای تقویت فعالیت های حوزه ایمنی سواحل جزیره کیش و عمل به وظایف، امری ضروری است.