«تجمع بدون مجوز» ممنوع است/ جلسات آزاد اندیشی برگزار می کنیم


سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه محیطی عقلانی و به دور از رفتارهای جانبی است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با برپایی کرسی های آزاد اندیشی، بستری را برای بروز و ظهور باورها و عقاید در فضایی مناسب ایجاد کرده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه محیطی عقلانی و به دور از رفتارهای جانبی است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بستری برای اضطرار عقاید و عقاید ایجاد کرده است. در محیطی مناسب با برگزاری صندلی های آزاد اندیشی. .

دکتر محمد قربانی گلشن آبادی ضمن اشاره به درخواست خانواده ها و دانشجویان این دانشگاه مبنی بر ایجاد فضای آموزشی آرام در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متاسفانه طی روزهای گذشته عده ای معدود مشکل ایجاد کرده اند. در فضای دانشگاه که باعث نگرانی سایر دانشجویان و خانواده های آنان می شود این امر باعث شده است تا مطالبه اصلی دانشجویان و خانواده ها برقراری آرامش و امنیت در محیط دانشگاه و ایجاد فضای مناسب برای استفاده از ظرفیت آموزشی دانشگاه باشد.

وی ادامه داد: انتظار دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان حق یادگیری و عدم اخلال در نظام آموزشی است. لذا دانشگاه آزاد اسلامی با تسامح فراوان با دانشجویان برهم زننده آرامش دانشگاه، استفاده از ظرفیت های قانونی را برای جلوگیری از هرگونه تجمع بدون مجوز و معرفی متخلفین به کمیته انضباطی ضروری می داند.

معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن قدردانی از اکثریت دانشجویان و اساتیدی که از ابتدای سال تحصیلی تاکنون با حضور مجدانه در کلاس ها فضای بسیار مناسبی را در دانشگاه ایجاد کرده اند، تصریح کرد: وی افزود: متأسفانه تعداد کمی از دانشجویان در تعداد معدودی از واحدهای دانشگاهی سعی در برهم زدن نظم دانشگاه داشتند و در مقابل این رفتار، دانشگاه آزاد اسلامی سعی در درک لزوم رعایت قانون و رفتار قانونی در آنها داشت. محیط دانشگاه از طریق گفتگوی مسالمت آمیز با دانشجویان متخلف. با توجه به مزاحمت های مستمر این افراد در برخی از دانشگاه ها تاکید می شود از این پس با دانشجویان متخلف طبق «آیین نامه انضباطی دانشجویان» برخورد شود.

دکتر قربانی گلشن آبادی خاطرنشان کرد: این آیین نامه هر گونه تجمع همراه با رفتار توهین آمیز و رکیک و استفاده از فحاشی را دور از شأن دانش آموز می داند و به منظور مجازات متخلفان حداقل یک ترم محرومیت از تحصیل می باشد. حداکثر تا اخراج دائم از دانشگاه لحاظ خواهد شد.

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: بدیهی است دسترسی این دانشجویان به سامانه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه قطع و به کمیته انضباطی معرفی شدند تا با رفتار آنها در این کمیته رسیدگی شود.

معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه دانشگاه محیطی عقلانی و به دور از رفتارهای جانبی است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با وجود شرایط کرونا، با برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دو سال گذشته فرصتی برای بیان عقاید و نظرات در فضایی مناسب است که امسال نیز این مهم توسط معاونت فرهنگی دانشجویی و مشارکت فعال دانشجویان پیگیری خواهد شد.[all-espressjonita’twemminuopinjonijietf’ambjentaddattatdisponimentudanimportantisejkunsegwitdinis-senamill-vi/i-chairpersonskulturalital-istudentiul-parte/ipazzjoniattivatal-istudenti