بیش از حد النخله: بلند مدت فلسطین به همان اندازه رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال سازی فضا دارد


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، «بیش از حد النخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین صبح یکشنبه در یک واحد سخنرانی تلویزیونی در پاسخ به ترور سه جنگجوی این رژیم توسط رژیم صهیونیستی. جنبش.

نخاله {در این} نامه ذکر شد: «عملیات جدیدترین بلند مدت ما را به در اطراف از کنوانسیون‌های آشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال‌سازی ترسیم می‌تدریجی. آنچه در پیش بینی ماست بالاتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان ما روزهای {غم انگیز} را به روزهای شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی تغییر می کنند.

آن تمام شده است…
این را برای صفحه اول اصرار دهید