بیانیه وزیر آکار در مورد “حملات تروریستی در شمال سوریه”: آنچه باید انجام شود باید انجام شوددرباره حملات تروریستی در شمال سوریه هولوسی آکار ، وزیر دفاع ملی گفت: “آنچه لازم است تحت رهبری رئیس جمهور ما انجام خواهد شد. هیچ کس نباید شک داشته باشد. ”

دیدگاهتان را بنویسید