بورس بلافاصله ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱/ شپنا شاخص کل را بالا کشید


شاخص کل بورس بلافاصله هم صعود کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انبساط ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۱ واحدی به قاب خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۳ واحدی رسید. شاخص کل هم وزن نیز در مقابل همراه خود دیروز ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۵ واحد تولید دیگری بالا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۴۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۵ واحد رسید.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات اخیر بازار بورس، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا گشت و گذار کنید.

به گزارش کاماپرس، در روز جاری شاخص کل شپنا، رمپنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبندر بیشترین تأثیر خوش بینانه را روی شاخص کل بورس داشتند. در جریان پیشنهادات بلافاصله بورس هم بیشتر اوقات نمادهای درمورد به گروه خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ اجزا همراه خود انبساط قیمتی مواجه شدند. بلافاصله قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات کل بازار سهام به قاب ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۲ میلیارد تومانی رسید.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

در روز جاری قطعا ارزش آن را دارد خالص اصلاح تصرف حقوقی به حقیقی بازار خوش بینانه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲ میلیارد تومان پول حقیقی به این بازار به اینجا رسید. بیشترین ورود پول حقیقی بلافاصله بورس هم به سهام پارسیان، نمایندگی بیمه پارسیان، درمورد می‌شد. بعد اجتناب کرده اند آن نمادهای شپنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکشتی بیشترین میزان ورود پول حقیقی را به پرونده رساندند.

تذکر کارشناسی دانستن درباره وضعیت بلند مدت بازار بورس

به تذکر بیشتر اوقات متخصصان بازار سرمایه بازار بورس همه چیز دوباره جا برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشروی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم باید نقدینگی جدید به این بخش وارد شود. اگر در شکسته نشده مسیر حقیقی‌ها اجتناب کرده اند حمل سرمایه جدید به بازار بورس منصرف شوند، احتمال اینکه فروشندگان {در این} بخش توانایی بگیرند، در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نخواهد بود. این مورد باعث نزول مجدد شاخص‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجددا بازار سرمایه خواهد بود.

 

 

داده ها کلی:

شپنا را بشناسید

تصویر شپنا متعلق به نمایندگی پالایش نفت اصفهان است. در جاری حاضر قطعا ارزش آن را دارد بازاری شپنا به ۱۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۰ میلیارد تومان می‌رسد. بیشترین سهام این مجموعه در اختیار نمایندگی‌های آوای پردیس سلامت، سهامی خاص، را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد سرمایه رفاه، سهامی خاص، قرار دارد.

انتهای پیام

مرتبط همراه خود : گروه بورس

برای ورود فوری‌تر: