بن سلمان: از ایران دعوت می کنیم با کشورهای منطقه همکاری کند
در ابتدای نشست جده که با حضور سران آمریکا و کشورهای عربی منطقه برگزار می شود، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی گفت که از ایران دعوت می کنیم با این کشور همکاری کند. کشورهای منطقه و پایبندی به قوانین بین المللی.