بلندترین برج چوبی جهان در سوئیس (عکس)
بلندترین برج چوبی جهان طرحی برنده جایزه در سوئیس است. این ساختمان که توسط یک شرکت دانمارکی طراحی شده است، بر جهت نور خورشید به سمت داخل ساختمان تمرکز دارد.