بلافاصله/ اولین حمله اثیری اوکراین در گرد و غبار روسیه به پایان رسید


انفجار عالی تانکر بنزین در شهر بلگورود روسیه بامداد در لحظه افسران این شهر را شوکه کرد. به مشاوره فرماندار بلگورود، ۲ هلیکوپتر ارتش اوکراینی عالی مخزن بنزین را {در این} شهر هدف قرار دادند. این مقدماتی حمله اثیری به گرد و غبار روسیه اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین است.

به مشاوره کامبریس، این حمله اثیری اولین حمله به گرد و غبار روسیه اجتناب کرده اند زمان بالا نبرد جهانی دوم است. فرماندار شهر بلگورود، ویاچسلاو گرادکوف، تایید کرد کدام ممکن است ۲ کارمند {در این} حمله زخمی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌هایی اجتناب کرده اند شهر پس اجتناب کرده اند حمله تخلیه شد.

ویدیوهای پربازدید را تماشا کنید:

برای ورود سریعتر: