برنامه های ALES امروز بسته می شوند.


مطالعه

ریاست مرکز اندازه گیری ، انتخاب و قرار دادن (ÖSYM) اعلام کرده است که درخواست های پرسنل دانشگاهی و آزمون ورودی کارشناسی ارشد 2021 (2021-ALES/3) امروز بسته می شود.

سیفا شاهین |
14.10.2021دیدگاهتان را بنویسید