ببینید چگونه سیستم نظارت بر مردم در چین خطرناک‌تر شده است؟نیویورک تایمز گزارش می دهد که تحلیل رسانه ای بیش از ۱۰۰۰۰۰ سند مناقصه دولتی نشان می دهد که جاه طلبی های چین برای جمع آوری داده های دیجیتالی و بیولوژیکی از شهروندانش گسترده تر و تهاجمی تر از آنچه قبلاً شناخته شده بود است.