ببینید | پیام ویدئویی بهرام رادان به بهانه اکران «گربه سیاه» در کردستان عراق
به بهانه اکران «گربه سیاه» در سینماهای شهرهای سلیمانیه، اربیل و دهوک؛ بهرام رادان به مردم اقلیم کردستان عراق پیام ویدیویی اختصاصی فرستاد.