بانک مرکزی: گردش نقدینگی از مرز ۴۹۰۰ هزار میلیارد گذشت
در حوزه تجارت خارجی نیز بر اساس گزارش مقدماتی گمرک ایران، در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۸.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷.۰ درصد افزایش داشته است. ۱۴۰۰. است.