بانک شهر در شهریور ۱۴۰۱ ورشکست شد


این روزنامه نوشت: بانک شهر یکی دیگر از بانک های زیان دهی است که اگرچه توانست در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی کند و در بهار امسال به روند سود خود ادامه دهد، اما همچنان با زیان انباشته ۲۱۶۰۰ میلیارد تومانی مواجه است. این رقم بیش از ۱۴ برابر سرمایه ثبت شده آن است.

بنابراین بانک در دوره های گذشته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (قانون ورشکستگی) بود و مدیران شرکت برای خروج از ورشکستگی طرح افزایش سرمایه از طریق نقدی را پیشنهاد کردند.

بانک در آخرین اطلاعیه ای که در سایت کدال فاش شد، افزایش ۲۰۰ درصدی سرمایه بانک به منظور انصراف از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را منوط به اخذ مجوز از شهرداری ها (به عنوان اصل) دانسته است. سهامداران) از شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب بودجه سالانه شهرداری ها.

بانک شهر نیز از جمله بانک هایی است که با وجود گذشت ۱۹ روز از شهریور ماه گزارش عملکرد ماهانه خود را منتشر نکرده است.