بازدید مستمر از روستاهای استان بوشهر در محل – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا مقدم چهارشنبه شب در دیدار با مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با تاکید بر اینکه درخواست تغییر کاربری نباید به تعویق بیفتد، اظهار کرد: روند خدمات رسانی به مردم در حال انجام است. باید تسریع شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: مدیران بنیاد مسکن در راستای اجرای هرچه بهتر رسالت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حضور بومی در روستاها و همدلی، مشکلات را بررسی و پروژه های مهم را اجرا کنند. با ساکنان

وی با اشاره به تلاش برای افزایش اعتبار قیر رایگان گفت: تامین اعتبار قیر رایگان فرصت بسیار خوبی را برای توسعه روستاها فراهم کرده است، برای ایجاد نهضت اعتباری ملی قیر – پروژه های آسفالت این استان، پروژه های آسفالت روستاها باید انجام شود. با حساسیت خاصی دنبال شود.»

وی همچنین خواستار مستندسازی پروژه های بنیاد مسکن در استان شد.