بارش ۹۰ میلی متری باران در «بابکان» ثبت شد / ۱۳ میلی متر باران در یاسوج – خبرگزاری مهر خبر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی و اندازه گیری بارندگی در ایستگاه های هواشناسی هدف، ۹۰ میلی متر باران در امیرآباد بابکان بیشترین و در قلعه دختر ۲.۵ میلی متر کمترین میزان بارندگی بوده است.

بر اساس آمار اعلام شده هواشناسی ستون ها ۵۶، ماهور بودن ۵۵، گونجگون ۳۹، تنگ سرخ ۳۶، امامزاده جعفر ۳۵ و ده بر آفتاب ۳۰ میلی متر بارندگی به ثبت رسیده است.

باران در یک کتابدهلی خمسرکمد لباس، چرا م و دشترم ۲۶.۵، ۲۲، ۲۲، ۲۱ و ۱۸ میلی متر گزارش شد.

در سی هارد ۱۶.۳، ترک ۱۶، منصورخانی کاکان ۱۵، Wazag ۱۴، همیشه گاه ۱۴، فرودگاه ۱۳ یاسوج، موشمی زیلایی فرودگاه، کالوس هفت، ۸ گنبد دوتایی ۶.۷، دهشت ۴.۵ و قلعه دختر ۲ میلی متر بارندگی را ثبت کردند.