ایرانی ها از چه موتور جستجویی استفاده می کنند؟


گوگل در مقایسه با سایر موتورهای جستجو، محبوب ترین موتور جستجو در بین ایرانیان است.
به گزارش ComaPress، آمارهای سایت StatCounter نشان می دهد که از هر ده هزار کاربر ایرانی، ۹۹۶۱ نفر در سال گذشته از گوگل استفاده کرده اند. دومین موتور جستجوی مورد استفاده ایرانیان بینگ است که از هر ۱۰۰۰۰ کاربر ۳۱ نفر به آن دسترسی دارند.
از هر ۱۰۰۰۰ کاربر، ۵ کاربر به Yahoo، ۱ ​​به Dakudakogo، ۱ به Yandex و ۱ به Petal Search می روند. Petal Search یک موتور جستجو است که توسط هواوی پشتیبانی می شود.

موتور جستجوی محبوب برای کاربران موبایل چیست؟
از هر ۱۰ هزار کاربر تلفن همراه در ایران، ۹۹۰۰ نفر به گوگل مراجعه می کنند. ۴ نفر از بینگ، ۳ نفر از یاهو، یک نفر از داکوداکوگو و یک نفر از جستجوی گلبرگ استفاده می کنند.
از هر ۱۰۰۰۰ کاربر رایانه خانگی، ۹۸۲۱ نفر به گوگل مراجعه می کنند. ۱۶۰ نفر از Bing، ۱۲ نفر از یاهو، ۲ نفر از Yandex، ۲ نفر از Dakudakogo و یک نفر از جستجوی گلبرگ استفاده می کنند.
وضعیت در میان کاربران تبلت نیز مشابه است. از هر ۱۰۰۰۰ کاربر، ۹۹۸۶ نفر از گوگل، ۶ نفر از یاهو، ۴ نفر از بینگ، ۳ نفر از Yandex و ۱ نفر از داکوداکو استفاده می کنند.

انتهای پیام/

مربوط به: گوگل

برای دسترسی سریعتر: