“ایدئولوژی”؛ افیون توده ها یا سلاح مبارزه و تغییر؟
ایدئولوژی (Ideology) اصطلاحی است که توسط فیلسوف فرانسوی دستوت دو تریسی در سال ۱۷۹۶ ابداع شد. او این کلمه را در معنای «علم عقاید» به کار می برد; علمی که قرار بود خاستگاه اندیشه و اندیشه را کشف کند.