اگر آمریکا واقع بین باشد توافق حاصل می شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در آستانه نشست شورای حکام آژانس در توئیتی نوشت: با جوزف بورل ما درباره مذاکرات برای رفع تحریم ها و چگونگی ادامه آن صحبت کردیم. اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی در آژانس از روش تهدید پیروی کنند، مسئولیت تمام عواقب آن بر عهده آنهاست.

وی افزود: ما از یک توافق خوب، قوی و پایدار استقبال می کنیم. اگر ایالات متحده و سه کشور اروپایی واقع بین باشند، توافق در دسترس است.