اولین پایگاه قرآنی مساجد در استان بوشهر تحریک کردن به زحمت کشید – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مجری ساختار سراسری دستاوردهای قرآنی ملت بعد اجتناب کرده اند ظهر شنبه {در این} آئین اظهار داشت: در لبیک به ندای رئیس معظم انقلاب مدظله العالی کدام ممکن است هر مسجد عالی پایگاه قرآنی شود برای اولین بار در ملت پایگاه قرآنی شهدای مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله از قلعه برازجان رسماً کار شخصی را به صورت از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ترسیم این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه انداز مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دراز مدت قرآنی برای عموم تحریک کردن می‌نماید.

سید موسی موسوی افزود: ما مفتخریم کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند نوک ماه مبارک رمضان ودر کمتر اجتناب کرده اند عالی ماه اجتناب کرده اند اصل رئیس گران قیمت انقلاب این پایگاه قرآنی {در این} مسجد افتتاح می‌شود.

وی گفت: محله از قلعه برازجان زادگاه بزرگانی همچون شهید میرزا محمدخان برازجانی شهید نبرد با استعمار، اولین شهید انقلاب شهید سید مهدی محمدی، شهید شاخص قرآنی شهید ابراهیم حور اسفند، زادگاه شهیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شاخص ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده ملت شهیدان حاج باقری با تقدیم سه شهید دریک خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید نخبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر شهید سیدابوالحسن موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زادگاه تولید دیگری شهدای والامقام همچون شهیدان سیاسی نژاد خسروی خشمگین باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زادگاه تولید دیگری علما رجال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگان این شهر است.

مجری ساختار سراسری دستاوردهای قرآنی ملت با اشاره به مشکلات خاص محله از قلعه برازجان علی رغم سابقه تاریخی ضمن تاکید بر ملاحظه تا حد زیادی مسئولین شهرستانی بازگشت به شد: در دیداری کدام ممکن است با استاندار بوشهر داشته‌ام قرار شد مشکلات مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندی‌های اجرای ساختار‌های پایگاه قرآنی جهت مساعدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری تجهیزات‌های اجرایی به ایشان گفتن شود.

صادق بوستانی سرپرست راهنمایی دشتستان نیز {در این} مراسم اظهار داشت: همزمان با اجرای ساختار هر مسجد عالی پایگاه قرآنی کدام ممکن است این مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله پیشگام در اجرای آن به فرمان مدیریت معظم انقلاب شده، باید همزمان با اجرای آن جهاد تبیین نیز در مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلات سنت سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود.

اولین پایگاه قرآنی مساجد استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت در پایگاه قرآنی شهدای محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد تاریخی از قلعه برازجان استان بوشهر با قرائت تلاوتی اجتناب کرده اند قرآن مجید توسط حاج عباس هاشمی قاری بین المللی افتتاح شد.