انفجار و ریزش ساختمان داخل "نوسود" کرمانشاه (+ عکس) / ۲ کشته / قطع گاز و برق
هشت نفر در ساختمان بودند و در کمتر از یک ساعت شش نفر را از زیر آوار بیرون آوردیم که متأسفانه دو نفر فوت کردند و بقیه به بیمارستان منتقل شدند.