انتقاد ایران از انگلیس: اخراج اجباری پناهجویان یک شرم تاریخی برای لندن است
اخراج اجباری و انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث و سکوت مرگبار این روزها مدافعان حقوق بشر و نهادهای مسئول بین المللی مایه شرمساری و نقض آشکار حقوق پناهندگان هستند.