انتصاب مدیرعامل جدید شرکت فولاد اکسین خوزستان
دکتر صادقیان فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی است.