انبساط شاخص کل بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکوردشکنی برای این بازار


شاخص کل بورس اوراق بهادار برای سومین روز متوالی همراه خود انبساط ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۸ واحدی نسبت {به روز} قبلی در محدوده منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۱ واحد انبساط کرد. شاخص بورس نیز همراه خود افزایش ۵۶۳ واحدی نسبت به دیروز به قاب ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۰ واحد رسید.

برای ورود سریعتر به فینال اطلاعات بازار سهام اینستاگرام Comapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کمبریس، در این زمان نمادهای «فلز»، «شبنا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شیبندر» بیشترین تاثیر خوش بینانه را بر شاخص کل بورس داشتند. خوب ارزش پیشنهادات در این زمان بازار سهام به ۱۹۲.۶۲۸ میلیارد تومان رسید. در این زمان خوب ارزش خالص دارایی های حقوقی دسترس در بازار دقیق عقب کشیدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۱ میلیارد تومان پول دقیق اجتناب کرده اند بورس خارج شده است. بیشترین کمیت نقدینگی درمورد به سهام «فامیلی» نمایندگی سراسری صنایع مس ایران {بوده است}. پس اجتناب کرده اند آن، توکن‌های «استیل» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «لایت» بیشترین ورودی پول دقیق را داشتند.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

در طولانی مدت پیشنهادات مناسب در این زمان قیمت ۲۲۵ تصویر افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ۲۶۹ تصویر کاهش کشف شد. در این زمان خوب ارزش کل پیشنهادات بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس اجتناب کرده اند مرز ۷ میلیارد تومان تحویل داد.

این خوب ارزش تجاری امیدی یک بار دیگر در بین خریداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان بورس تحمیل کرد. تحلیلگران صدها کمبود بازار سهام در رفتن اجتناب کرده اند مرز ۶ هزار میلیارد تومان را سدی دانسته اند کدام ممکن است اگر آسیب دیده شود، بازار را بار تولید دیگری افزایش می دهد.

هشدار جدید برای مشاوران بورس!

این امروز {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رکورد یک بار دیگر امید در دل فعالان بورس سند شد. این در حالی است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند مشاوران بورس نسبت به خروج مجدد پول دقیق اجتناب کرده اند بازار ابراز اولویت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند تنها همراه خود ملاحظه به جهش خوب ارزش معاملاتی نمی توان به بلند مدت بازار سرمایه {امیدوار بود}. به معنای واقعی کلمه هستند مشاوران همچنان نسبت به احتمال شیوع حوادث هیجانی در بورس هشدار می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال شیوع آنها را هشدار می دهند.

درمورد : فهرست

برای ورود سریعتر: