امام جمعه موقت تبریز درگذشت
حاجی زاده، استاد اخلاق حوزه علمیه آذربایجان، سال ها به عنوان امام جمعه موقت در تبریز فعالیت می کرد و مدت ها به دلیل بیماری ریوی تحت درمان بود.