المپیک متروک جذاب! (+عکس)
هر المپیک که تنها چند هفته طول می کشد، می تواند میلیون ها دلار برای ساخت استادیوم های ورزشی، استخرهای شنا و مسکن برای ورزشکاران هزینه کند.