افغانستان به بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران تبدیل شده است


رقم سرمایه گذاری خارجی در ایران از ۲.۲ میلیارد دلار در نیمه نخست سال گذشته به ۳۸۲.۴ میلیون دلار در مدت مشابه سال جاری کاهش یافته است.

آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال جاری، ۷۳ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش‌های صنعت و معدن به تصویب رسیده است. و تجارت که از نظر عدد ۷.۵ و ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲.۷ درصد کاهش داشته است.

ارزش طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت ایران طی نیمه اول سال گذشته دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار اعلام شد.

بر اساس این گزارش، افغانستان در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۰ با ۳۰ پروژه سرمایه گذاری به ارزش ۱۴۹.۸ میلیون دلار بیشترین تعداد پروژه های سرمایه گذاری خارجی و میزان سرمایه گذاری خارجی را در ایران داشته است.

پس از افغانستان، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار، هند با ۳۳.۸ میلیون دلار و امارات متحده عربی با ۲۰.۹ میلیون دلار قرار دارند. از نظر تعداد پروژه های سرمایه گذاری مصوب، پس از افغانستان، امارات متحده عربی با ۹ پروژه، ترکیه و عراق هر کدام با ۶ پروژه و چین با ۵ پروژه.

با وجود ادعای دولت مبنی بر گسترش روابط اقتصادی با روسیه، هنوز نام روسیه در بین پنج کشور برتر به چشم نمی خورد.