افشای روزنامه انگلیسی: خانواده بن لادن یک میلیون یورو به خیریه ولیعهد بریتانیا کمک کردند
روزنامه ساندی تایمز: تاجر سعودی با پرداخت پول به موسسه خیریه ولیعهد بریتانیا تلاش کرد تا تابعیت و عنوان سلطنتی بریتانیا را به دست آورد.