افزایش نجومی تراکتور/ ۱۳۸ تراکتور بدون پلاک در استان وجود دارد


مهدی جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در بیرجند اظهار داشت: تراکتور یکی از ابزارهای مورد نیاز در حوزه کشاورزی است.

وی گفت: در هشت ماه گذشته با افزایش غیرمنطقی قیمت تراکتور در کارخانه مواجه بودیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در صورت عدم مراجعه مردم احتمال افت قیمت وجود دارد، تصریح کرد: در دو مرحله ۲۵ و ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته که قیمت نجومی ایجاد کرده است. جهاد کشاورزی معرفی نکردند، اما برخی را مستقیما خریداری کردند.

جعفری با بیان اینکه ظرفیت سوخت تحویلی به استان بر اساس سطح زیر کشت است، افزود: باید تراکتورهای مورد نیاز استان را مشخص کنیم و این میزان سوخت به ما اختصاص داده می شود و شرکت نفت دیگر کار نمی کند. به ما تحویل دهید.”

وی با بیان اینکه ۹۴ درصد تراکتورهای استان که بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ تراکتور در استان پلاک دارند، تصریح کرد: حدود ۱۳۸ تراکتور در استان پلاک نشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: تراکتورهای بدون پلاک از سوی جهاد معرفی نشده و خود تراکتورها را خریداری کرده اند.

انتهای پیام/۶۹۰۷۱/ب
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید