افزایش سطح آب زیرزمینی در شهرستان صلاح – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح جودکی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سیلا با اشاره به کم آبی و کاهش سطح آب های زیرزمینی و چشمه های شهرستان سیلا گفت: آب سطح چاه های کشاورزی نسبت به سال گذشته حدود ۲ متر کاهش یافته است که نشان دهنده وضعیت نگران کننده آب های زیرزمینی شهرستان سلش است.

وی با اشاره به کاهش سه و نیم متری سطح آب های زیرزمینی در چند ماه اخیر در این شهرستان، خواستار همکاری و تعامل کشاورزان برای مدیریت آب های زیرزمینی و اراضی شهری برای عبور از بحران خشکسالی شد.

در این جلسه فرماندار سلسله بر لزوم نصب کنتورهای هوشمند تاکید و از فعالیت های گشت مشترک شورای حفاظت از منابع آب و نظارت بر کشت محصولات انتقاد کرد. آب دوست وی در برخی مناطق خواستار فعالیت ۲۴ ساعته کارگروه برای نظارت بیشتر به منظور جلوگیری از کشت این محصولات در شهرستان شد.

مسلم مرادی افزود: در راستای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب استان و با دستور استاندار، کشت محصولات انجام می شود. آب دوست مانند برنج و سیب زمینی در شهرستان و با کشاورزان متخلفی که بدون توجه به تنش آبی اقدام به کشت این محصولات کرده اند، ممنوع است. آن ها هستند با او بر خلاف قانون رفتار شد.

فرماندار سلش با اشاره به وضعیت منابع آبی گفت: اداره جهاد کشاورزی شهرستان باید به فکر مدل برداشت سال آینده در شهرستان و برنامه باشد. کوچک اطلاعات منظم و دقیق در این زمینه ارائه دهید.