افزایش ساعت کار مترو تهران تا ۲۴ ساعت
به منظور ارائه بهترین خدمات ممکن به عزاداران حسینی، از امروز چهارشنبه ۱۲ لغایت پایان روز دوشنبه ۲۶ مردادماه، خدمات رسانی در خطوط ۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷ مترو تهران تا ساعت ۲۴ افزایش می یابد. :۰۰