افتتاح ۵۰۰ واحد مسکن ملی در استان سمنان – خبرگزاری مهر ایران و جهانسید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده ملی مسکن در شهرستان های استان سمنان گفت: ساخت ۶۴ هزار و ۹۱۴ واحد مسکونی در طرح ملی نهضت مسکن سهمیه استان سمنان طی سال های گذشته است. چهار سال دولت سیزدهم

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۹ هزار و ۸۰۵ نفر واجد شرایط دریافت زمین از راه و شهرسازی استان سمنان و راه و شهرسازی شرق و استان سمنان بودند، افزود: از مجموع افرادی که شرایط لازم برای مشارکت در طرح را دارند. ، ۱۴ ۱۴۹۹ نفر تشکیل پرونده دادند.

استاندار سمنان با بیان اینکه ۴ هزار و ۵۴۰ نفر از این افراد مبلغ اولیه زمین را پرداخت کردند، گفت: تشکیل دهندگان باید بدانند که شرط مهم این طرح واریز مبلغ اولیه است.

هاشمی با بیان اینکه مردم می توانند از امکانات خوب این طرح استفاده کنند، افزود: ۴ هزار و ۴۵۲ واحد مسکونی در سطح استان سمنان در قالب طرح ملی مسکن در حال ساخت است و تعدادی دیگر نیز به این میزان اضافه می شود.

وی با بیان اینکه بهره برداری از ۵۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در هفته جاری در دستور کار دولت قرار دارد، تاکید کرد: خوشبختانه روند ساخت مسکن طرح ملی در استان سمنان خوب بود.