اعلام قیمت جدید گوشت مرغ/ مرغ ۳۵۰۰۰ تومان مشتری ندارد
قیمت ران مرغ با پشت ۵۰۰۰۰ تومان، ران مرغ بدون پشت ۵۹۸۰۰ تومان، سینه بدون استخوان ۱۱۰۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۲۰۰۰۰ تومان.