اعتراف یک گروگانگیر در تهران: می خواستم جامعه را اصلاح کنم/ با گلوله به پایم دستگیر شدم/ لیسانس نرم افزار دارم.من دو هفته پیش یک صفحه اینستاگرام ایجاد کردم، می خواستم به سراغ مفسدان اقتصادی بروم و اعترافات آنها را به صورت زنده ضبط کنم و در اینستاگرام منتشر کنم تا مردم چهره این افراد را بشناسند و بفهمند چگونه کسب درآمد می کنند.