اعتراض مردم تونس به همه پرسی قانون اساسی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش رویترز، صدها تونسی روز یکشنبه برای دومین روز متوالی در اعتراض به سیاست دولت به خیابان ها آمدند.

اعتراض مردم تونس به همه پرسی قانون اساسی، یکی از اقدامات رئیس جمهور قیس سعید است. مخالفان دولت قیس سعید گفته اند که این همه پرسی قدرت آن را تحکیم خواهد کرد.

رئیس کمیته قانون اساسی تونس روز شنبه اعلام کرد که پیش نویس جدید قانون اساسی دموکراتیک تونس را روز دوشنبه و پیش از همه پرسی ۲۵ جولای به رئیس جمهور ارائه خواهد کرد. با این حال احزاب سیاسی تونس گفته اند که همه پرسی قانون اساسی را تحریم خواهند کرد.

هزاران تن از مردم تونس روز گذشته علیه همه پرسی قانون اساسی تظاهرات کردند. مردم تونس، رئیس جمهور قیس سعید را به تصرف کشور و تلاش برای نهادینه کردن یک حکومت استبدادی متهم می کنند. اعتراضات به درخواست حزب مشروطه آزاد به رهبری ابیر موسی نشان دهنده مخالفت فزاینده با قیس سعید است.

مخالفان تونس معتقدند که قانون اساسی جدید به رئیس جمهور اختیارات گسترده و بی سابقه ای می دهد در حالی که اقتصاد این کشور در حال فروپاشی و شکست است. همزمان قضات تونسی اعلام کردند که برای سومین هفته متوالی در اعتراض به تصمیم قیس سعید به تحصن خود ادامه می دهند.