اسکوچیچ تماشاگر ویژه تراکتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تبریز، بر مقدمه توافق های {انجام شده}، «دراگان اسکوچیچ» عصر در امروز (یکشنبه ۱۳ فروردین) برای تماشای دیدار تراکتورسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میس راهی تبریز تبدیل می شود.

دیدار کارکنان های تراکتورسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میس رفسنجان اجتناب کرده اند هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر در امروز (یکشنبه ۱۳ فروردین) اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه یادیگر امام برگزار تبدیل می شود.

انتهای پیام/۶۰۰۱۷
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید