استیلی: با برزیل و آرژانتین بعد از جام جهانی بازی می‌کنیم
سرپرست تیم ملی فوتبال: شرکت‌هایی که بازی‌های تدارکاتی برزیل و آرژاتنین را فراهم می‌کنند عمده اسپانسرشان تلوزیون‌های خصوصی است اما تلویزیون ما خصوصی نیست و دولتی است و باید از بخش‌های دیگر اسپانسری این کار‌ها را انجام دهیم.