استراحت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی وطن بر خون شهدا


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بیرجند، جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی در دیدار همراه خود خانوار شهید احمد صمیمی توقف کدام ممکن است به رویداد ایام نوروز برگزار شد، گفت: این شهید والامقام در سال ۱۳۸۰ شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} شهید احمد صمیمی توقف برگزار شد.

فرمود: شهید در قیامت هشدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز بعد اجتناب کرده اند قیامت به بازو متنوع خواهد گرفت.

این کانال ذکر شد: شهدا بهتر از تاجران همراه خود خداوند هستند کدام ممکن است همراه خود خداوند متعال به بهتر از نحو تخفیف می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه بالاترین خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب است کدام ممکن است خداوند به بندگان خاص شخصی {در این} دنیا می دهد.

شهید احمد سیمی الترک در سال ۱۳۴۴ در شهر بورگند به دنیا به اینجا رسید.

وی پس اجتناب کرده اند نمایندگی در عملیات های مهمی چون بدر، خیبر، بیت المقدس، فجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربلا اجتناب کرده اند ساعت ۱ به همان اندازه ۴، خودت را پیدا کن در کربلای ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محور شلمچه بر تأثیر اصابت ترکش خمپاره شربت مبایعه نامه نوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آرزوی دیرینه شخصی جامه حرکت پوشاند.

استاندار خراسان جنوبی علاوه بر این به رویداد ایام نوروز همراه خود جانباز ۷۰ نسبت علیرضا نصرآبادی در بیرجند دیدار کرد.

انتهای پیام/ ۳۶۳۵
این را برای صفحه اول سریع دهید