اسامی ۲۰ قربانی سیل فارس اعلام شد
بر اثر وقوع سیل در شهرستان استهبان استان فارس که شامگاه جمعه گذشته ۱۰ تیرماه رخ داد، متاسفانه تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند که تاکنون پیکر ۲۰ تن از آنان تحویل داده شده است. به پزشکی قانونی .