اسامی مراکز فعال واکسیناسیون تاج در تهران را اعلام می کند
عباس شیراوژن سخنگوی ستاد ملی کرونا اعلام کرد: با توجه به افزایش موارد، بیمارستان ها، بیماران سرپایی و شهرهای قرمز و نارنجی، در جلسه امروز ستاد تاج و تخت بر استفاده از ماسک در تمامی فضاها اعم از باز و نارنجی تاکید شد. پوشیده شده، در شهرهای قرمز و نارنجی. .