از «مهدی باکری» ارومیه تا «علیرضا زاکانی» تهرانی
شهردار بلافاصله دستور داد پمپ آب بیاورند و تا پمپ به دستش برسد با کمک دوستانش سد کوچکی جلوی در زیرزمینی درست کردند. دقایقی بعد آب زیرزمینی خالی شد و پیرزن که حالش بهتر شده بود شروع به دعای خیر به مهدی باکری کرد و گفت: خدا رحمتت کند پسرم. آن شهردار فلانی کجاست تا کمی از ذکاوت شما یاد بگیرد؟!