اذان مغرب چهاردهم فروردین چه روزی است؟


اجتناب کرده اند امتیازات روزه افراد در ماه مبارک رمضان، وقت مغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اذان آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده سحری است.

برای ورود سریعتر به اطلاعات اخیر اینستاگرام Camapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کماپرس، در اولین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان، نماز مغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افطار روزه داری در تهران ساعت ۱۹:۴۶ {خواهد بود}. مراسم مذهبی نیمه ساعت شب امشب ساعت ۲۵ صبح گفتن شد.

در شهر اصفهان اذان مغرب ۱۹:۴۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه ساعت شب ۲۶ دقیقه بامداد است. علاوه بر این زمان شب اذان در شهر قم برای حج ساعت ۱۹:۴۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه ساعت شب شرعی آن ۲۸ دقیقه بامداد است.

روزه داران شیراز نیز می توانند نماز مغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افطار را ساعت ۱۹:۳۶ بخوانند. نیمه ساعت شب مذهبی {در این} شهر توریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت ۲۸ دقیقه بامداد.

برای ورود سریعتر: