اختراع منصفانه گور دسته جمعی در عراق – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند الفرات نیوز، نهادهای تخصصی در نجف اشرف گور دسته جمعی را در نزدیکی یکی اجتناب کرده اند مجتمع های در جاری مونتاژ اختراع کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمان {می رود} کدام ممکن است قدمت آن به شورش شعبانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعدام های بعدی توسط رژیم صدام برمی گردد.

بر ایده این خبر، نمایندگان فرماندهی انتظامی، پزشکی قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران مؤسسه شهدای نجف بخش قبرهای دسته جمعی به سرپرستی حیدر ختر تحقیقات مقدماتی را برای مکان یابی بقایای جسد تحریک کردن کردند.

رئیس اداره قبور دسته جمعی اجتناب کرده اند واقع شدن این قبرستان در نزدیکی رضویه در نجف اشرف خبر داد.