اجزا نفوذی کدام ممکن است قصد به محیط کشاندن مطالبات فرهنگیان را داشتند دستگیر شدند


به گزارش خبرنگار آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خبرگزاری فارس، عده‌ای اجتناب کرده اند اجزا معاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفوذی کدام ممکن است در شکسته نشده تحرکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی‌های زودتر در امتحان شده بودند در آستانه روز معلم مطالبات به‌حق مدرسین را به محیط کشانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی {در این} خصوص انجام دهند همراه خود از اشراف زاده ها اطلاعاتی حال، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شدند.

این اشخاص حقیقی کدام ممکن است همراه خود جامعه‌های ضد انقلاب مرتبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق بعضی اجتناب کرده اند اجزا اپوزیسیون خارج اجتناب کرده اند ملت مورد هدایت قرار می‌گرفتند، درصدد بودند تجمعات فرهنگیان به رویداد روز معلم را به اغتشاش بکشانند.

خبرنگار فارس، علاوه بر این مطلع شد برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی بازداشت شده دارای سابقه امنیتی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سوء استفاده اجتناب کرده اند عنوان تشکل‌های صنفی فرهنگیان کدام ممکن است منصفانه شورای غیر قانونی است، در امتحان شده بودند مطالبات به حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنفی فرهنگیان را کدام ممکن است همراه خود پیگیری های مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهتمام مقامات در زمینه اجرایی کردن قوانین {رتبه بندی} در جاری نتیجه گیری است به انحراف کشانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاصد سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی سوء شخصی را اجرایی کنند.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید