اجرای فهرست الکترونیکی کالا پس از مرحله دوم آزمایش/تعیین حد و حد معامله لغو شد.


اجرای فهرست کالاهای الکترونیکی پس از مرحله دوم آزمایشی لغو شد/تعیین آستانه و سقف معاملات – تجارت نیوز