ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل صندوق بیمه عمومی بلایای طبیعی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی قانون تشکیل صندوق بیمه عمومی حوادث طبیعی را امضا و ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ به موجب تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل صندوق بیمه همگانی بلایای طبیعی، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور. در باره مصوبه بیمه بلایای طبیعی ساختمان های مسکونی.

طبق مقررات فوق کلیه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی دارای توزیع قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع بلایای طبیعی وجود دارد، تحت پوشش «ساختمان طبیعی بیمه پایه بلایا» قرار می گیرند.

طبقه بندی مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی بلایای طبیعی موضوع قانون طبق جدول مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

سایر رویدادهای طبیعی از جمله فرونشست و فروچاله که در این آیین نامه ذکر نشده است آن ها هستند اما با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه و توسعه شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب به صورت بالقوه می توانند در تعهد «صندوق بیمه بلایای ساختمانی» قرار گیرند. از اکثریت وزرای عضو هیأت امنای صندوق در مورد بلایای طبیعی موضوع این آیین نامه نامه الحاقی و تغییرات متعاقب آن در جدول مربوطه طبق به روز رسانی شده ابلاغ خواهد شد. اطلاعات بر اساس آیین نامه داخلی هیات دولت.

هیأت عامل صندوق مذکور می تواند پس از تأیید هیأت امنا و تأیید هیأت وزیران به تدریج پوشش بیمه ای صندوق را به ساختمان های غیرمسکونی نیز تعمیم دهد.

پس از تصویب هیأت وزیران در خصوص اعطای پوشش بیمه ای «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» به واحدهای غیرمسکونی، تصمیمات مربوط به واحدهای مسکونی در متن این آیین نامه به واحدهای غیرمسکونی نیز تعمیم می یابد.