آیت‌الله مکارم: حجاج ایرانی ، حساسیت های عربستانی ها را تحریک نکنند
باید برنامه‌های عبادی سیاسی به گونه‌ای برگزار گردد که ضمن رضایت حجاج ایرانی، باعث تحریک و برانگیختن حساسیت‌های آنان نگردد.